Amenities

U hotelu Strelitia iz Temišvara, svaki trenutak predstavlja zadovoljstvo

Pri samom dolasku u hotelu Strelitia iz Temišvara, otkrićete da je sve učinjeno radi vaše udobnosti. Bilo da ste izabrali kongresnu salu, svečanu salu ili želite samo da posetite grad Temišvar, stojimo vam na raspolaganju sa mnoštvom ponuda.
Doživećete naš hotel kao vašu drugu kuću, u otmenim sobama, gde ćete na raspolaganju imati, izemeđu ostalog, i klima uređaj i wi-fi internet.


Sadržaj hotela:


recepcija 24/7recepcija 24/7 saunasauna
mogučnost pristupa osoba sa invaliditetommogučnost pristupa osoba sa invaliditetom elevatorelevator
besplatan parking, osvetljen i pod nadzorombesplatan parking, osvetljen i pod nadzorom masažamasaža
menjačnicamenjačnica
međunarodna kuhinjameđunarodna kuhinja pranje odećepranje odeće
non-stop barnon-stop bar soba za prtljagsoba za prtljag
fitness salafitness sala sefsef

Sadržaj sobe:


room serviceroom service
minibarminibar
TV kablTV kabl
Wi-Fi internetWi-Fi internet
telefontelefon
klima uređajklima uređaj